divendres, 16 de gener del 2009

2009, toca revisió cadastral

L’Organisme Regional de Gestió Tributària realitzarà aquest 2009 una revisió del valor cadastral dels immobles de Calella. Aquest procediment el duu a terme d’ofici l’organisme cada 10 anys, a no ser que l’Ajuntament el sol.liciti prèviament; que no és el cas de Calella.

La revisió del cadastre serveix per actualitzar el valor de les finques i fixar així la base impositiva a partir de la qual es determina la quota de la contribució. Es tracta, en definitiva, d’un procés per posar al dia l’impost més elevat que paguen els ciutadans, l’IBI, que és també el més important per l’ajuntament, que és l’administració que el recapta. Actualment l’Ajuntament de Calella ingressa uns 4 milions d’euros per aquest concepte.

Personal de l’Oficina de Gestió Tributària començarà a recollir dades de forma immediata per tenir enllestit aquest procés al mes de juny. Els propietaris d’immobles de la ciutat rebran la notificació per carta, segons ha confirmat el regidor d’Hisenda, Jaume Puig.

Durant aquest semestre, es farà la revisió cadastral tant de les finques de nova construcció com de les antigues. L’actualització farà que se n’incrementi el valor, però Puig ha apuntat que serà un augment moderat. Tot i això, el regidor d'Hisenda també ha manifestat que creu que "ells aniran a buscar el 50% del cost real de la finca, cosa que actualment està entre el 10 i el 15 o màxim en el 20%".

El valor cadastral és la base impositiva sobre la qual els ajuntaments apliquen el tipus impositiu, que acaba conformant la quota de l’IBI que paguen els contribuents. Tenint en compte això, el regidor d’Hisenda ha confirmat que de cara al 2010, l’Ajuntament aplicarà una rebaixa del tipus impositiu perquè l’encariment del rebut no sigui tant elevat.

Puig ha recordat que el consistori té potestat per baixar el tipus impositiu i que té clar que no hi haurà una puja desmesurada de l’IBI.

L’Ajuntament no ha aconseguit que l’Organisme de Gestió Tributària instal.li una oficina d’informació, tal i com va passar durant l’útima actualització del cadastre. Per tant, tots aquells ciutadans que no estiguin d’acord amb les dades i les vulguin rectificar, s’hauran de desplaçar a Barcelona per fer els tràmits.