dimecres, 21 de gener del 2009

El Servei Local d'Ocupació nota la crisi econòmica

La destrucció de llocs de treball com a conseqüència de la crisi econòmica ha fet que el Servei Local d’Ocupació de Calella hagi incrementat el seu volum d’activitat. De fet, es va notar ja l’any passat, sobretot pel que fa al nombre de persones que es van adreçar al recurs amb l’objectiu de trobar feina o millorar la seva situació laboral.

El Servei Local d’Ocupació va realitzar durant el 2008 un total de 234 entrevistes ocupacionals i un total de 274 seguiments individuals. Les entrevistes són una trobada en la que tècnics del servei recullen tota la informació del demandant a fi d’analitzar les seves capacitats i assessorar-lo durant la recerca. En total 211 persones van trobar feina, una xifra lleugerament inferior a la de l’any anterior, al 2007, quan 227 persones van accedir al món laboral gràcies a aquest servei municipal.

El 90% dels usuaris que van finalitzar amb èxit la recerca estan empadronats a Calella. La resta són ciutadans de municipis que no disposen d’aquest recurs o casos en què les persones estan especialment interessades a trobar feina a la nostra ciutat.

A tots ells, el Servei Local d’Ocupació els ofereix la possibilitat de posar-se en contacte amb les 159 empreses que formen part de la seva pròpia borsa. El Servei Local d’Ocupació ha establert una relació molt directa amb el teixit empresarial de Calella, amb l’objectiu de detectar immediatament en quins sectors hi ha una demanda de personal.