dimarts, 20 de gener del 2009

Reunió veïns i Ajuntament pel cobriment de la Riera

Una setantena de veïns de la Riera Capaspre van assistir ahir a la tarda a la reunió convocada per l’Ajuntament per tal d’informar-los sobre l’inici i el desenvolupament de les obres de cobriment i urbanització de la riera. Alguns veïns han expressat estar satisfets de les explicacions donades per l’equip de govern malgrat mostrar-se preocupats per aspectes relacionats amb la mobilitat durant les obres.

El veí Joan Vivancos considera que un cop estigui acabada l’obra suposarà un bé molt important per Calella, però ara troba que hi ha certa improvisació, sobretot en els temes de circulació i regulació de les zones de càrrega i descàrrega. Uns temes que, segons Vivancos, haurien d’estar molt concretats, ja que les obres afectaran l’activitat diària de molts comerços. A més, Joan Vivancos creu que amb aquesta obra no es resol el problema de l’aparcament a la ciutat i ha afirmat que "en el projecte d'urbanització no hi ha aparcaments de cotxe".

Una opinió que no comparteix l’alcalde de la ciutat. Josep Maria Juhé ha explicat que el projecte d’urbanització de la riera prioritza els grans espais. A més, fent unidireccional la circulació de vehicles a la riera i al carrer del Mar es poden aconseguir més places d’aparcament. A més, Juhé va anunciar ahir als veïns la possibilitat d’arribar a un acord amb els propietaris del pàrquing de 150 places que s’ha creat on era abans l’hotel Santa Fe per tal que algunes siguin públiques i de rotació.

L’alcalde de Calella considera que una de les preocupacions més generals va ser com estaran les obres durant l’època turística. Josep Maria Juhé ha destacat que les afectacions seran diferents segons les diferents etapes de l’obra. A més, Juhé va destacar que el desenvolupament haurà de ser molt ràpid ja que a finals d’any ha d’estar enllestida la urbanització de la riera.