dimecres, 14 de gener del 2009

Català a l'aula d'acollida del CEIP La Minerva

L’Aula d’acollida del CEIP la Minerva de Calella acull una vintena de nens i nenes que fa poc han vingut al nostre país. Aprenen sobretot català i se’ls donen les eines bàsiques per integrar-se al sistema educatiu i seguir les classes amb garanties. La majoria es mostren molt satisfets amb les activitats que hi fan, que els ajuden a millorar la seva atenció a l’escola i la relació amb els amics.

Els immigrants llatinoamericans, que de llengua mare tenen el castellà, estan tres mesos a l’aula, i els infants nouvinguts de països on es desconeix l’espanyol hi poden arribar a estar 2 anys i se’ls adapta el curs al seu nivell. Abans aquesta eina educativa a la Minerva s’anomenava Tallers de Llengua, i des de fa 5 anys porta el nom d’aula d’acollida.