divendres, 21 d’agost del 2009

Conclusions del Pla Director de Participació Ciutadana

L'Ajuntament de Calella ha fet públiques les conclusions del Pla Director de Participació Ciutadana. Un document que veu la llum després de més de 7 mesos de treball entre les diferents àrees del consistori i també amb els ciutadans. Una de les principals conclusions és que cal definir una Oficina d'Atenció Ciutadana i crear espais de participació puntuals com ara les consultes populars.

A través de 45 pàgines l'Àrea de Participació Ciutadana de Calella desglossa les principals accions que s'hauran de fer a partir del 2010 i fins el 2015. L'objectiu és molt clar: fomentar la participació ciutadana i crear canals de comunicació entre els ciutadans, les associacions i les diferents àrees de l'Ajuntament. Núria Solé, tècnica d'Igualtat de l'Ajuntament de Calella, ha destacat que el pla té dues vessants: la interna i l'externa.

A més, el Pla Director de Participació Ciutadana de Calella té 4 línies estratègiques.
  • La primera passa per fer una coordinació interna de l'Ajuntament molt més eficient. En aquest cas, entre altres, es preveu impulsar l'Àrea de Participació Ciutadana i aprovar per ple aquest pla director.
  • La segona línia estratègica fa referència als mecanismes per agilitar la comunicació. Aquest punt inclou la definició de l'Oficina d'Atenció Ciutadana i la creació i actualització permanent d'un registre de les associacions de la ciutat.
  • El tercer eix és el foment de la participació de les entitats i la ciutadania no organitzada.
  • Per últim, el Pla director proposa impulsar en els propers mesos alguns processos de participació sobre matèries concretes.
Una de les demandes que van fer els ciutadans durant el procés d'elaboració del pla va ser la necessitat de definir un pla d'usos de la fàbrica Llobet Guri. Un projecte que es farà realitat en els propers mesos. A més, els ciutadans de Calella també han expressat la pèrdua de comunicació un cop ha desaparegut Calella Televisió.

Recordem que el pla director de Participació Ciutadana ha de ser aprovat a través del ple municipal per tal que tingui validesa.

«Pla Director de Participació Ciutadana»