dimarts, 4 d’agost del 2009

Subvenció per a la Fira de Calella i l'Alt Maresme

La Fira de Calella i l'Alt Maresme, que es celebrarà entre el 25 i el 27 de setembre, ha rebut una subvenció de 10.000 euros que es destinaran a alguns aspectes de la seva organització.

La Diputació de Barcelona ha concedit una subvenció de 10.000 euros a l’organització de la Fira de Calella i l’Alt Maresme per a la celebració de la mostra d’aquest 2009. L’ens supramunicipal atén així la petició feta per l’Ajuntament de Calella, i els diners serviran per tirar endavant diverses actuacions de millora del certamen. El director de la Fira de Calella i l’Alt Maresme, Ferran Muñoz, explica com es desglossarà la subvenció: Aquests 10.000 euros serviran per la redacció d'un pla d'emergència i evacuació de la Fira de Calella, amb un total de 6.000 euros, uns altres 2.000 euros que aniran destinats a la millora del servei d'atenció i d'informació al visitants, i també uns altres 2.000 euros que donaran suport a l'ambientació del monogràfic que aquest any està dedicat a Xile.
El Pla d’Evacuació i Emergència de la Fira, el projecte que s’emporta la partida econòmica més elevada, permetrà detectar quins són els riscos associats a l’esdeveniment i, alhora, planificar les accions que han d’implementar tant l’organització com els proveïdors. La redacció del pla ha estat encarregada a l’empresa Prevengrup.