dimecres, 4 d’agost del 2010

Avancen a bon ritme les obres del Pla E

Calella ha posat fil a l’agulla a un dels projectes d’actuació a la via pública finançats pel segon Pla-E, el Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local. És el que representa una major inversió, de 944 mil euros, destinats a renovar la xarxa de clavegueram i aigua potable del carrer Sant Joan. S’aprofitarà per pavimentar-lo de nou i, un cop enllestits els treballs, hi quedarà restringida la circulació de vehicles.
Un projecte d’envergadura que s’executa en dues fases. A hores d’ara s’està acabant la primera, que arrossega no més de dues setmanes de retard per uns problemes apareguts un cop s’havia aixecat el carrer.

Concretament, les obres de renovació de la xarxa de serveis del carrer Sant Joan de Calella van començar al mes de maig en el tram que queda per sota el vial comercial més important de la ciutat. L’actuació va a bon ritme, tal i com ha reconegut el regidor d'Urbanisme, Josep Torres, tot i que s’han hagut de solucionar petits problemes a la xarxa dels serveis que hi ha soterrats.

Paral.lelament, s’han iniciat les obres a un dels carrers perpendiculars, al Bruguera. S’hi renovaran totes les voreres i s’asfaltarà de nou, tot i que en el primer tram també s’hi ha substituït la xarxa de serveis. L’actuació no representa cap cost afegit ja que les assumeix l’empresa adjudicatària com a millores complementàries al projecte. En aquest cas, l’àmbit d’actuació arriba a la plaça de l’Església:

Un cop finalitzin les obres, tant a Bruguera com al tram baix de Sant Joan, s’iniciarà la segona fase del projecte finançat pel Pla Zapatero. S’aixecarà el carrer des de la plaça del Mercat fins al carrer Església, per continuar amb la substitució i millora de la xarxa de clavegueram i aigua potable que han de resoldre els constants problemes d’inundacions que es registren quan plou. Caldrà reordenar-hi la mobilitat viària ja que Sant Joan és un dels principals vials d’accés al municipi des de les carretera Nacional2.