dimarts, 24 d’agost del 2010

Endavant el pàrquing de la plaça del mercat

Tira endavant el projecte de construcció de l’aparcament soterrat a la plaça del Mercat de Calella. A principis de setembre, Gestvia decidirà definitivament quina és l’empresa que redactarà el projecte executiu de l’obra, un cop s’hagin valorat les 22 ofertes econòmiques que s’han rebut; de les qual se'n va fer una anàlisi inicial divendres passat. A partir d’aquí, es redactarà el projecte i es treurà a concurs públic per adjudicar-ne la construcció.

El govern de l’Ajuntament de Calella continua treballant en el projecte d’aparcament a la plaça del Mercat. Gestvia, l’empresa municipal responsable del projecte, n’adjudicarà a principis de setembre la redacció i després licitarà l’execució de l’obra. Paral.lelament a això, caldrà enllestir els estudis econòmics. "Falta disposar de l'estudi de viabilitat econòmica i mobilitat per així poder tancar l'operació de crèdit", ha dit el president de Gestvia. Jaume Palet ha assegurat, amb tot, que hi ha diverses entitats financeres interessades en participar d'aquest projecte urbanístic.

La construcció de l’aparcament, de dues plantes soterrades i amb 220 places, suposarà una inversió aproximada de 4 milions i mig d’euros. Caldrà que Gestvia recorri a l’endeutament, però Palet ha declarat que els ingressos de les zones blaves li permetran assumir, amb garanties, l’operació financera.

L’objectiu del govern de Calella és deixar pràcticament tancat aquest projecte estratègic en termes de mobilitat abans de finalitzar l’actual mandat. "Espero que en un futur immediat poguem fer realitat aquest somni de l'aparcament, que serà un enllaç directe amb els centres comercials de Calella", ha dit Palet.

El govern municipal ha deixat de banda l’opció d’edificar en la superfície de l’aparcament, però no ho descarta en un futur.