dijous, 7 d’abril del 2011

Nova sessió plenària a l'Ajuntament de Calella

L'Ajuntament de Calella celebra aquesta tarda de dijous una nova sessió plenària. Té 16 punts en l'ordre del dia i serà retransmès en directe per Ràdio Calella i per internet en aquest portal.cat

A la sessió plenària ordinària d'avui és previst que s'aprovi l'expedient de cessió gratuïta al consorci de la “Corporació de Salut del Maresme i la Selva” dels béns de propietat municipal adscrit a l'Organisme Autònom Local de l'Hospital Sant Jaume de Calella, que reverteixen a l'ajuntament com a conseqüència de la dissolució d'aquest. També en l'àrea de serveis a les persones es porta a aprovació inicial el Pla Local d'Equipaments Culturals de Calella. Un document en què s'ha planificat i s'ha fet una radiografia de com estan els equipaments culturals de la ciutat. El pla s'ha fet tenint en compte el Pla d'Equipaments Culturals de Catalunya. Des del Govern català s'ha fet una diagnosi i s'han detectat 3 dèficits importants que que fan referència a l'arxiu municipal, a la necessitat de disposar d'un centre cultural polivalent i un centre d'arts escèniques.

La regidora de Cultura, Pilar Rocafort, ha destacat que ara, amb l'aprovació del pla local d'equipaments culturals, es posen les bases per poder fer en el futur noves infraestructures un cop es tingui el finançament.

Pel que fa a l'àrea territorial, serveis públics i medi ambient, el ple d'avui també porta aprovació inicial l'estudi de viabilitat d'instal·lacions fotovoltaiques a les teulades de diferents edificis municipals. El ple el podran seguir en directe per Ràdio Calella i internet www.radiocalella.cat a partir de 2/4 de 7 de la tarda.