dilluns, 31 de gener del 2011

Detecció precoç

La regidoria d'Educació i Ciència i el servei d’assessorament psicopedagògic apliquen de nou aquest any un pla per detectar tots aquells nens de 0 a 3 anys que presentin alteracions importants en el seu desenvolupament, tant a nivell físic, sensorial o psicològic. És el programa de detecció precoç a les escoles bressol.

A més de detectar amb rapidesa algunes trastorns o alteracions importants en els més petits, el pla de detecció precoç també pretén atendre com més aviat millor els casos trobats, oferint una intervenció adequada, a més d'observar i atendre a la majoria de nens i nenes escolaritzats a les escoles bressol abans del seu accés als centres d’Educació Infantil i Primària, tal i com ha explicat Josep Torres, el regidor d'Educació i Ciència.

La importància de detectar alteracions de desenvolupament als tres primers anys de vida d'un infant augmenta exponencialment les possibilitats de corregir el trastorn. Malgrat aquests programes de detecció precoç, la major part dels nens són derivats en edats avançades, normalment a partir de l'inici de l’educació primària als 6 anys.

El programa es basa en l’observació individual de cada infant a través d’un protocol d’observació que realitza la mateixa educadora en les situacions quotidianes de l’infant a escola i es detecta si algun infant presenta un cas preocupant o de risc. A partir d'aquí es poden fer sessions d'assessorament, entrevistes d’orientació amb els pares, un seguiment del cas, i finalment un tractament en serveis especialitzats en atenció precoç. Prèviament a l’aplicació del programa s’informarà els pares demanant la seva autorització. El programa s’aplica a aquelles escoles bressol que hi estiguin interessades.