divendres, 7 de gener del 2011

Fer la fira més sostenible ambientalment

La Fira de Calella i l'Alt Maresme ha estat la primera de Catalunya que ha dut a terme una auditoria ambiental, basada en tres àmbits: residus, energia i mobilitat.

Entre les dades que s'hi recullen hi ha que amb motiu de la Fira es produeixen d'entre 52 i 55 tones de CO2 a l'atmosfera, el que equival a les emissions causades pel consum elèctric de dues escoles municipals durant tot un any.

L'objectiu que marca l'informe és arribar a 41 tones i mitja al 2020, de cara a complir el compromís del pacte d'alcaldes, segons ha manifestat Ferran Muñoz, director de la mostra calellenca.

Aquestes emissions de CO 2 estan causades sobretot per l'ús dels cotxes i furgonetes. Precisament, i pel que fa a la mobilitat, l'auditoria destaca la poca utilització que els visitants i expositors fan del tren i de l'autobús.

Precisament, un 36'36 per cent dels expositors vénen a peu, ja que són de Calella, un 38'18 per cent agafen el cotxe i el mateix percentatge ve amb furgoneta.

El bus i el tren són, per tant, assignatures pendents per arribar a la Fira.

També l'auditoria indica que s'han d'incrementar el nombre de punts verds o bujols de recollida selectiva i millorar-ne la seva distribució.

El 85 per cent d'expositors valorarien de forma positiva l'ús d'una moqueta més sostenible.

Entre les propostes que assenyala l'auditoria de cara a futures edicions hi ha la de crear un equip verd de la fira, el reforç d'operaris de recollida selectiva en moments de major afluència de visitants i el lliurament als visitants de bosses reutilitzables amb el logotip de la mostra; cosa que ajudaria a potenciar la seva imatge corporativa. D'aquest aspecte, però, segons Ferran Muñoz, se n'hauria de parlar amb els mateixos expositors per tal que hi diguessin la seva.

També durant la Fira es va fer una estimació del consum elèctric per veure si és millor pagar el cànon actual o pagar pel consum real a través de la contractació de lectors.

L'auditoria, ha estat realitzada per un equip de 4 persones, gràcies a una subvenció del Servei d'Ocupació de Catalunya i del Fons Social Europeu , també inclou pressupostos de les accions que podrien dur-se a terme per millorar la mostra medioambientalment.

L'equip redactor de l'auditoria ha estat integrat per Mónica Vila, Sergi San Miguel, Nicolás Darío i Aitor Molina.

Aquesta auditoria ambiental cap a una fira més verda va rebre una distinció especial en el 17è Congrés de la Federació de Fires de Catalunya.