dijous, 20 de gener del 2011

Només per Internet

Hisenda es comunicarà únicament per Internet amb els empresaris per reduir el volum de paper que genera. En compliment d'un Reial Decret que va entrar en vigor l'1 de gener, l'Agència Tributària només enviarà les comunicacions i notificacions administratives de forma electrònica. Una normativa amb caràcter obligatori que afecta a les societats anònimes, societats de responsabilitat limitada, unions temporals d'empreses (UTE) o agrupacions d'interès econòmic. També passarà amb les persones físiques inscrites al Registre de devolució mensual d'IVA.

Hisenda assignarà una direcció de correu electrònic a cada contribuent, tal i com ha explicat Xavier Santolaria, cap el Departament Fiscal de Tarinas Viladrich Advocats: "Hisenda comunicarà incidències, liquidacions provisionals o de renda; un requeriment d'IVA o de l'Impost de Societats".

La gran novetat del sistema és que per accedir a aquesta bústia de correus, el contribuent necessitarà firma electrònica expedida per la fàbrica de moneda i timbre o que apoderi el seu despatx perquè en nom d'ell pugui rebre aquestes notificacions.

L'Agència Tributària vol així reduir despeses i també agilitzar els tràmits.