dijous, 28 de gener del 2010

Al 2009 ens van deixar 653 persones

El Jutjat de Pau de Calella ha presentat la memòria d’activitat del 2009 i la major part de la feina feta durant l’any passat correspon a qüestions relatives al registre civil. Inscripcions per naixement, defunció o matrimoni; l’expedició de certificats i la notificació de comunicacions.

Sorpren especialment la quantitat de defuncions registrades, un total de 653. Aquesta quantitat, en contraposició al nombre de naixements inscrits al 2009 -un total de 237- confirma la tendència a l’envelliment de la població.

L’any 2009 el Jutjat de Pau de Calella va registrar un total de 653 defuncions i 237 naixements. Xifres molt similars a les del 2008: 683 morts i 221 naixements. Dades força altes que s’han de gestionar a Calella com a municipi acollidor d’un hospital comarcal.

Creix, quant a l’activitat del registre civil, el nombre de casaments celebrats tant al jutjat, com a l’Ajuntament o la parròquia. No és un augment significatiu però s’ha passat dels 79 matrimonis del 2008 als 94 d’aquest passat 2009.

En l’àmbit civil, el Jutjat de Pau de Calella no ha celebrat cap judici de faltes però per contra ha augmentat el nombre d’exhorts civils. S’han tramitat 1378 comunicacions per citacions, requeriments o diligències. Per explicar en què consisteixen els exhorts, la secretària del Jutjat de Pau, Olga Cayo, ha posat aquest exemple: “si has tingut un accident a Tenerife per no fer totes les actuacions que hauries de fer a l'illa s’envien exhorts que són actes de comunicació entre jutjats perquè aquest senyor vingui aquí i no hagi d’anar a Tenerife a declarar”.

Comparativament el nombre d’exhorts tramitats pel Jutjat de Pau en la secció penal és força superior, se n’han fet un total de 2.066. En aquest àmbit, el penal, s’han celebrat 30 judicis de faltes –s’ha duplicat en relació a l’any 2008- i s’han executat 7 sentències.