dimarts, 8 de febrer del 2011

Aprovat el reglament de participació

Calella ha concretat en un reglament la filosofia i objectius del Pla Municipal de Participació Ciutadana. El ple de l'Ajuntament l'ha aprovat únicament amb el suport dels partits del govern. Convergència i Unió i Partit Popular hi van votar en contra perquè van anunciar la presentació d'al·legacions que esperen s'incorporin al text definitiu. L'executiu municipal s'ha mostrat disposat a debatre'n la modificació tot i lamentar que les aportacions no s'haguessin posat sobre la taula durant el procés d'elaboració del reglament.

El govern municipal està disposat a consensuar el reglament de participació ciutadana amb l'oposició, encara que sigui durant el procés d'exposició pública i mitjançant al·legacions. Aquest va ser un dels motius pels quals CiU i PP no van donar suport a la proposta de reglament que es va presentar en el ple i que finalment va prosperar. Un document de caràcter normatiu, que recull drets i deures del ciutadà i de l'administració local, en l'àmbit de la participació. Apartats específics sobre el dret a la informació pública, de la qual se'n desprèn el compromís de crear, abans de 5 anys, una Oficina d'Atenció Ciutadana i editar, també, un butlletí municipal amb els continguts que acordi el plenari. També especifica el procediment per realitzar peticions al govern municipal, a celebrar consultes populars, a dur a termes iniciatives ciutadanes, o accedir a les tecnologies de la informació i la comunicació. L'article 12, sobre el dret a comunicar-se en català, diu que els ciutadans poden escollir la llengua oficial amb la que es relacionen amb l'Ajuntament i que aquest té el deure de respondre en la llengua triada; tot i que s'utilitzarà preferentment el català.

Per l'equip de govern, el reglament crea un marc de garanties sobre participació ciutadana; tot i que aquesta especificitat l'oposició no la considera necessària. Per això, durant el ple d'aprovació tant CiU com el PP van demanar integrar-lo a l'existent Reglament Orgànic Municipal. El popular Josep Maria Vila va parlar de "fer al·legacions en les imprecisions que hem trobat".

També hi farà al·legacions el grup municipal de CiU per qui la duplicitat de reglaments pot crear conflictes a nivell jurídic. I d'aquí un dels primers compromisos electorals: si CiU governa, s'unificaran els dos reglaments, segons ha avançat la candidata a alcaldessa Montserrat Candini qui ha dit que "tenim la voluntat d'aprimar l'administració de normativa que pot generar confusió".

Les crítiques sobre suposades debilitats jurídiques del text van tenir una resposta contundent per part de la regidora de Ciutadania. Pilar Rocafort va voler deixar clar que les afirmacions eren infundades i s'han d'inscriure en la simple discrepància política. “Tinc la tranquil·litat que abans de portar el text al ple passa la revisió dels serveis jurídics de l'Ajuntament", ha aclarit la regidora.

El govern municipal de Calella (PSC-ERC) defensa la necessitat d'un reglament específic on s'indiquin els mecanismes per a vehicular la participació ciutadana, perquè no quedi difuminat dins el Reglament Orgànic Municipal.