dijous, 3 de febrer del 2011

Subvencions per a activitats

La Secretaria General de Joventut de la Generalitat de Catalunya ha concedit una subvenció de gairebé 5.600 euros a l'Ajuntament de Calella per a la dinamització del Centre d'Acció Jove.

L'aportació s'inscriu en la convocatòria bianual (2010-2011) que servirà per a l'organització d'activitats que ha detallat la regidora de Joventut, Pilar Rocafort.

Així part de la subvenció rebuda es destinarà a activitats de formació per a joves que s'emmarca en la xarxa de transició escola-treball per fomentar l'ocupació. L'altra part de la subvenció s'emmarca en la programació dels Divendres Moguts "i que també intentarem dins el període d'estiu ofertar alguna activitat per a joves dins l'espai del Centre d'Acció Jove, però fonamentalment serà el paquet d'activitats d'oci per a la població més jove de Calella"-ha indicat Rocafort.

Dins la mateixa convocatòria però en l'àmbit d'inversions, la Secretaria General de Joventut atorgarà una partida de 34.790 euros al projecte de rehabilitació d'espais del Centre d'Acció Jove.

Altres dues subvencions que s'han confirmat aquestes darreres setmanes són per finançar l'elaboració del Pla Municipal d'Igualtat de Calella: 4.675 euros aportats per l'Institut Català de les Dones i 2.982 euros per al finançament dels cursos de català que imparteix el Consorci de Normalització Lingüística a Calella.