dimarts, 15 de febrer del 2011

Comencen les preinscripcions

Aquesta setmana ha començat el procés de preinscripció escolar per al curs 2011-2012, que acabarà el 25 de febrer. A l'àrea territorial Maresme-Vallès Oriental, el Departament d'Ensenyament oferirà un total de 124.331 places: 31.064 per l'etapa d'educació infantil de segon cicle, 58.417 de primària i 34.850 d'educació secundària obligatòria.

Una de les novetats de la campanya de preinscripció és la introducció del nou criteri de desempat. S’atorgaran 5 punts per l’alumnat que hagi tingut pare, mare, tutor o germà escolaritzat en el centre on es presenta la sol·licitud. L’objectiu d’aquest punt de desempat és afavorir la implicació de les famílies en l’acció educativa dels centres.

La matriculació es realitzarà del 6 al 10 de juny.

Pel que fa als altres estudis, les dades de preinscripció varien. En batxillerat, cicles formatius de grau mitjà i els cicles artístics serà entre el 9 i el 20 de maig; mentre que per als cicles formatius de grau superior, les preinscripcions s'hauran de tramitar entre el 23 de maig i el 3 de juny.

Abans del 15 d'abril, els consistoris publicaran les dates de preinscripció de les llars d'infants ja que es tracta de serveis de competència municipal. En tot cas, el Departament d'Ensenyament estableix un període que anirà del 26 d'abril al 17 de juny.

La plana web del Departament d'Ensenyament incorporarà un espai per a les famílies per ajudar-les en tot el procés d’escolarització.