dijous, 10 de febrer del 2011

Dades versus percepcions

Les xifres d'actuacions de la Policia de Calella contradiuen la visió d'alguns calellencs, que darrerament han percebut un augment de la delinqüència al nostre municipi. La sensació dels ciutadans es produeix arran de diversos episodis delictius concentrats entre finals de l'any passat i principis d'aquest. Les dades del cos rebel·len que la delinqüència a Calella va pujar el 2010 un 3% en vers l'any anterior.

Aquest 3% d'augment de delinqüència a la ciutat es concreta en uns 30 robatoris més que l'any 2009. L'augment de casos delictius a la nostra ciutat l'any passat es deu, segons el cap de la Policia Local, Joan Vilademat, a un episodi de robatoris a l'interior de vehicles a principis de l'any passat. Sense aquest episodi Vilademat apunta que el nombre de delictes s'hagués mantingut o baixat lleugerament respecte al 2009.

Segons Vilademat el perfil habitual de delinqüent és una persona jove, també menors, que cometen furts a botigues. Hi ha hagut també robatoris a l'interior de domicili atribuït a bandes organitzades de la primera corona metropolitana.

Vilademat ha explicat que els delictes estan comesos al 50% entre gent estrangera i gent del país, fins i tot residents de la ciutat. I ha fixat la reincidència com un problema difícil de solucionar.

Com a dada destacada aportada per la Policia Local de Calella hi ha una reducció dels accidents de trànsit a la ciutat del 15'6%, amb la conseqüent reducció de víctimes.