dimarts, 13 de juliol del 2010

Activitats de la Corporació de la Salut del Maresme i la Selva

La Corporació de Salut del Maresme i la Selva ha presentat la seva memòria anual, la corresponent a l'any passat, el 2009. A grans trets, s'hi recullen aspectes que tenen a veure amb la crisi econòmica general i també els beneficis interns que els ha comportat adscriure's a la nova regió sanitària de Girona. La memòria fa referència també a la relació de l'ens amb els Ajuntaments i a l'Atenció especialitzada.

Un primer bloc de la Memòria Anual de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva tracta les afectacions al sistema sanitari provocades per la crisi econòmica. Malgrat la disminució de diners, l'any 2009 es van poder mantenir i complir els objectius fixats de cara al ciutadà. Actualment hi ha retallades al sector sanitari que han generat protestes dels facultatius, sobretot aquest 2010, però que segons el Director de Planificació i Desenvolupament de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, el Doctor Xavier Conill, no tenen perquè afectar als pacients i als ciutadans.

Pel que fa a la nova adscripció a la regió sanitària de Girona, el doctor Conill ha comentat que la unificació sota una sola regió els ha deixat més clares les línies i els objectius marcats a nivell administratiu i ha remarcat que els pacients no han notat cap canvi respecte a l'atenció donada.