dijous, 8 de juliol del 2010

Aula d'extensió universitària a Calella

L’aula d’extensió universitària de Calella iniciarà el seu primer curs a l’octubre amb una programació de 32 conferències. Amb l’objectiu d’apropar la cultura a la societat calellenca i oferir la possibilitat d’ampliar els coneixements, un grup de calellencs ha impulsat la creació d’aquest espai d’ensenyament.

Presentació en societat ahir al vespre de l’Associació Aula d’Extensió Universitària de Calella, adherida a l’Agrupació d’Aules de Formació Permanent per a la Gent Gran de Catalunya i vinculada a la Universitat Pompeu Fabra (UPF). L’entitat iniciarà la seva activitat formativa i continuada amb un cicle de conferències setmanals de temàtica diversa. Les impartiran experts en la matèria, recomanats per la UPF, garantint la qualitat i el nivell universitari de l’ensenyament. "Volem que en les sessions es tractin temes culturals i científics diversos: història, art, música o genètica, per exemple", ha declarat la presidenta de l'entitat Sílvia López.

La formació de l’aula s’ha estructurat com un curs lectiu -d’octubre a juny- adaptat a tot tipus de persones, amb l’únic requisit que siguin majors d’edat. Encara estan tancant el programa de continguts, però en breu obriran el període de matriculacions. Per participar en les activitats només caldrà associar-se a l’entitat, fent un únic pagament de 35 euros anuals per a contribuir en el sosteniment econòmic del projecte. A més, també es plantegen altres formes de finançament vinculant l'aula a empreses i entitats. López ha detallat que "es crearà la figura del soci protector, que faria una aportació de 150€ l’any, i el soci patrocinador que seria a partir de 500€.

L’Ajuntament de Calella col.labora en el projecte d’Aula d’Extensió Universitària cedint la sala d’actes de l’Ajuntament Vell, que és s’impartiran les conferències cada dimecres a les 7 del vespre.

Aquest model d’ensenyament de qualitat es va implantar a Catalunya fa 30 anys i en l’actualitat hi ha més de 40 aules per tot el territori.