dijous, 29 de juliol del 2010

Trobada a Can Carreras

Can Carreras és una de les 2300 urbanitzacions catalanes construïdes durant els anys 60 i 70 que no té els serveis essencials. Els carrers encara no s’han asfaltat, no hi ha una xarxa de clavegueram recollida ni enllumenat públic. Altres serveis essencials com l’energia elèctrica a nivell domèstic i l’abastiment d’aigua sí s’han fet arribar a Can Carreres amb el pas dels anys. El govern de la Generalitat va aprovar el març de 2009 una llei per regularitzar aquestes carències i, en el marc de la normativa, s’ha destinat una ajuda de 300 mil euros per, essencialment, ordenar urbanísticament el sector que pertany a Pineda de Mar.

Escenificació de la voluntat política a tots els nivells de l’administració pública catalana per resoldre les deficiències urbanístiques de Can Carreres. Representants dels ajuntaments de Pineda de Mar i Calella, Diputació de Barcelona i Generalitat de Catalunya van assistir a l’acte informatiu amb els veïns en què se’ls va detallar els processos que es podran iniciar gràcies al finançament rebut en el marc de la Llei d’Urbanitzacions. S’actuarà bàsicament al sector pinedenc per posar-lo al punt de regularització en què es troba la part de la urbanització del terme municipal de Calella. Aquestes eren les explicacions que va donar als veïns el secretari de Planificació Territorial del Departament de Política Territorial i Obres Públiques del govern català, Oriol Nel·lo: “el que ha fet la Generalitat és conferir un ajut a l’Ajuntament de Pineda per fer aquests papers: el planejament derivat i el projecte de reparcel·lació que ens doni la seguretat jurídica que tots necessitem. Que tothom sàpiga quina parcel.la és seva i que està legalment inscrita. I que tothom pugui dir que es seu i que ho pot deixar als seus fills en perfecte convicció”.

Els alcaldes de Pineda i Calella han destacat l’oportunitat que ha ofert l’actual govern de la Generalitat per a resoldre les greus deficiències de Can Carreres. S’inicia el camí per a la dignificació de la urbanització, segons va indicar Josep Maria Juhé.

La segona pedra seran pròpiament els treballs per dotar la urbanització dels serveis de sanejament i energia, que hauran de sufragar, en part, els propietaris. El representant del Departament de Política Territorial va explicar que, en tot cas, el govern català ha previst línies d’ajuda:

Al Maresme hi ha altres 10 urbanitzacions que també han iniciat el camí cap a la seva regularització.