dilluns, 19 de juliol del 2010

Solució Provisional

L’Ajuntament de Calella ha recol·locat provisionalment el monument commemoratiu del 50è aniversari de l’arribada del turisme a la rotonda de la Riera Capaspre. D’aquesta manera es vol millorar estèticament una de les portes d’entrada a la ciutat per carretera, a l’espera que la Generalitat executi el projecte d’urbanització del giratori.

Calella rep els visitants que arriben per carretera mostrant-se com una ciutat de llarga trajectòria turística. El monument inaugurat l’any 2003 per a commemorar el 50è aniversari del naixement del turisme presideix, des de fa unes setmanes, la rotonda de la riera Capaspre, a la carretera Nacional-2.

La instal·lació de l’escultura en aquest punt neuràlgic de la ciutat, a prop de l’anomenada zona turística i de la renovada riera, va ser una proposta sorgida en un dels darrers plens municipals. Una solució provisional a l’espera de la urbanització definitiva de la rotonda, competència ara de la Generalitat de Catalunya. "No podiem esperar més i finalment hem decidit endreçar-la", ha afirmat l'alcalde de Calella.

El govern català, administració competent en la Nacional-2 i en qüestions de rieres, condiciona l’arranjament definitiu de la rotonda a l’eliminació del pilar que en subjecta l’estructura. El procés de traspàs de competències de la carretera de l’Estat a la Generalitat està demorant l’actuació. Això preocupa a l’alcalde, segons ell mateix ha admès, per qüestions d’imatge.