dimarts, 8 de setembre del 2009

Augmenta l'atur

L'agost s'ha tancat al Maresme amb increments generals del nombre d'aturats i en gairebé en totes les activitats econòmiques i en tots els segments d'edat, tan si ho comparem amb el darrer juliol com amb l'agost de l'any passat. Així ho reflecteix l'estudi de l'Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal del Maresme.

A la comarca hi havia a l'agost més de 32.000 persones sense feina, cosa que situa la taxa d'atur en el 14'25% de la població activa.

Pel que fa a grups professionals el més destacat és el creixement d'aturats tècnics i científics. El sector serveis és on més ha augmentat el nombre de desocupats, amb 760 persones que s'han quedat sense feina.

A nivell de poblacions, Calella té 1.259 aturats, el que representa una taxa del 12'53 per cent i un increment respecte al juliol d'un punt i mig. Mataró i Tordera són les poblacions amb més atur, amb una taxa que supera el 18 per cent.

«Informe Observatori CCM»