dimecres, 1 de setembre del 2010

Talls d'aigua

A conseqüència de millores a la xarxa d'abastament d'aigua potable Aqualia informa de diversos talls en el matí d'avui.

Així els trams afectats són els habitatges parells del carrer Bruguera des de Sant Josep i fins a Sant Pere. També es tallarà l'aigua al carrer Església des de Sant Josep fins a Sant Pere; al carrer Sant Joan des de Bruguera fins al xamfrà amb carrer Església; i finalment en els números imparells del carrer Sant Pere des de Bruguera fins a Anselm Clavé.