dilluns, 11 d’octubre del 2010

Diferents intepretacions sobre els serveis mínims

CiU de Calella va preguntar al darrer ple municipal si a Calella s'havien complert tots els serveis mínims durant la jornada de vaga general el passat dia 29 de setembre. La pregunta venia motivada perquè a la llar d'infants El Carrilet no van poder quedar-se a la instal·lació perquè només hi havia una persona. Els pares que hi van portar els seus fills eren rebuts per un treballador de l'equipament que els informava de la vaga i demanava als pares que s'enduguesin els nens, ja que no hi havia personal per recollir-los i fer-se'n càrrec.

CiU, a través de al regidora Lorena Sànchez, considera que una sola persona a l'escola bressol no es pot considerar un servei mínim, ja que a la pràctica el servei d'escola bressol es va anul·lar i ningú va poder deixar-hi els infants. El regidor d'Educació i Ciència va contestar que aquell era el servei fixat per Decret d'alcaldia, i responia perfectament a la tasca que s'havia de fer, tot i que per CiU era insuficient.

Josep Torres va explicar que uns dies abans de la vaga havien fet una enquesta als pares i el resultat va ser que de 100 infants, es va confirmar que 92 es quedarien a casa. I en quedaven només vuit que podria ser que anessin a la llar d'infants. Tenint en compte aquestes xifres, es va creure adequat tenir una sola persona habilitada com a servei mínim.

El regidor d'Educació va explicar que el servei mínim estipulat per la Generalitat era un 25% de la plantilla, cosa que hagués representat dos treballadors i mig del Carrilet. Haver seguit aquest criteri i haver decretat 2 treballadors de serveis mínims, segons Torres, tampoc hagués permès poder recollir els infants que hi haguessin anat.