dimecres, 20 d’octubre del 2010

Nous talls d'aigua

La companyia Aqualia, concessionària del servei d'aigua a la ciutat, informa que avui dimecres es produiran nous talls en el subministrament com a conseqüència dels treballs que s'estan fent a la xarxa d'abastament.

Les zones afectades avui, entre 2/4 de 10 del matí i fins a 2/4 de 2 de la tarda, són les mateixes on ahir també es va interrompre el subministrament. Són aquests trams de carrers:

A Ànimes, entre Bruguera i Anselm Clavé, als abonats amb domicili amb número imparell.

A Jovara, en el sector entre Sant Pere i Amadeu, el tall afectarà tots dos costats de carrer.

Per últim, tall d'aigua al carrer Sant Pere, entre Anselm Clavé i Bruguera, que afectarà als abonats amb domicilis amb número parell.