dimecres, 6 d’octubre del 2010

Sardana, d'interès nacional

El Govern de la Generalitat ha declarat aquest dimarts la sardana element festiu patrimonial d'interès nacional i n'ha definit les característiques i els elements que li són propis.

En la declaració aprovada aquest dimarts es descriu la coreografia i la música d'aquesta dansa, per tal de preservar-la i promocionar-la com a manifestació de la cultura tradicional catalana d'especial arrelament i rellevància. Una notícia que ha estat molt ben rebuda per part de l'Agrupació Sardanista de Calella, tal i com ha declarat Josep Riera, el seu president.

Amb aquesta declaració, la sardana s'inscriu al Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya. En l'actualitat, existeixen a Catalunya més de 300 entitats sardanistes, i unes 60 a la Catalunya del Nord.