dimarts, 19 d’octubre del 2010

Talls d'aigua

Avui es produirà un nou tall del subministrament d'aigua a Calella, segons informa Aquàlia, l'empresa concessionària del servei.

Serà entre 2/4 de 10 del matí i fins a 2/4 de 2 de la tarda en els següents trams de carrer:

A Ànimes, entre Bruguera i Anselm Clavé, als abonats amb domicili amb número imparell.

A Jovara, en el sector entre Sant Pere i Amadeu, el tall afectarà tots dos costats de carrer.

Per últim, tall d'aigua al carrer Sant Pere, entre Anselm Clavé i Bruguera, que afectarà als abonats amb domicilis amb número parell.