dijous, 5 de febrer del 2009

El Jutjat de Pau i Registre Civil de Calella presenta les actuacions corresponents a l’exercici del 2008


La majoria d’assumptes tramitats són relatius a les funcions del registre civil: les inscripcions per naixements, matrimonis o defuncions. En total, 9329 actuacions realitzades durant l’any passat. De la secció civil, el titular del jutjat de Pau, Francesc Xavier Ten considera que l’increment d’activitat que s’ha registrat és conseqüència de la crisi econòmica.


El Jutjat de Pau de Calella va fer 1.280 actes de comunicació per reclamacions de quantitats econòmiques, desnonaments o execucions hipotecàries durant el 2008. Aquesta xifra, recollida en l’estadística d’activitat interna d’aquesta institució judicial, suposa un augment si ho comparem amb les dades de l’any anterior. Un fet que el titular del Jutjat de Pau, Francesc Xavier Ten, atribueix directament a les conseqüències de la crisi econòmica.

Encara pel que fa a la secció civil, i com a dada a destacar, durant el 2008 el Jutjat de Pau va dur a terme dues diligències d’embargament. Pel que fa a les seves competències dins l’àmbit penal, ha disminuït el nombre de judicis de faltes que s’han hagut de celebrar. En la majoria dels casos per amenaces o insults. Se n’ha registrat una disminució sensible si es té en compte que al 2007 hi va haver 35 litigis i al 2008, 19.

El Jutjat de Pau va dur a terme al 2008 un total de 1.953 actuacions dins la secció penal. La majoria de l’activitat es refereix al registre civil: durant el 2008, 221 inscripcions de naixements o 683 inscripcions per defunció. Una xifra elevada si tenim en compte la població de Calella, el nombre d’empadronats, però que s’explica pel fet que a la ciutat hi ha l’Hospital Comarcal i que moltes dels difunts s’inscriuen aquí malgrat no ser calellencs.

No varia el nombre d’inscripcions per matrimoni, l’any passat n’hi va haver 79; dels quals 5 o 6 entre persones del mateix sexe.