dijous, 26 de febrer del 2009

Els funcionaris de l’Ajuntament de Calella que atenen al públic cobraran més

La comissió de seguiment de la valoració de llocs de treball, integrada per representants de la Diputació de Barcelona, de l’Ajuntament de Calella i dels sindicats. reunida a finals de 2008, va estimar algunes de les sol.licituds de revisió que van presentar els treballadors de l’Ajuntament.

Se’n beneficiaran els auxiliars d’atenció ciutadana, i també els arquitectes tècnics i l’enginyer municipal. Cobraran entre 49 i 93 euros bruts mensuals més.


El ple de l’Ajuntament de Calella, en la seva última sessió ordinària, va ratificar la valoració a l’alça de tres tipologies de llocs de treball del funcionariat. D’aquesta manera, s’atèn la petició feta pels propis treballadors en relació a la càrrega de treball que els suposa el fet d’atendre al públic. Aquesta tasca la fan, en el departament d’Urbanisme, els arquitectes tècnics i l’enginyer municipal; a més dels cinc auxiliars de la planta baixa de l’Ajuntament.
Els auxiliars passaran a cobrar uns 93 euros bruts mensuals més; mentre que la nòmina dels arquitectes tècnics pujarà uns 65 euros bruts mensuals. L’increment més baix serà per a l’enginyer, que cobrarà 49 euros bruts més.

La proposta de modificació a l’alça havia rebut prèviament el vist-i-plau dels sindicats i la Diputació de Barcelona, l’administració que ha tutelat l’elaboració de la valoració de llocs de treball. També va ser ratificada per totes les forces polítiques municipals tot i que el regidor de Convergència i Unió Xavier Pedemonte va mostrar-se sorprès pel fet que el document inicial, de maig de 2006, no tingués en compte l’atenció al públic. El regidor d'Hisenda i Règim Intern, Jaume Puig, li ha tret ferro a l’assumpte tot assegurant que aquesta no serà l’última modificació que s’hi haurà d’introduir.

L’Ajuntament ha indicat, a tot això, que algunes sol.licituds de revisió presentades per part d’altres treballadors han estat finalment desestimades.