dijous, 12 de febrer del 2009

El taller l'Encenall tira endavant el programa "Si VIHda"

El Taller l’Encenall de Calella està duent a terme un programa de suport a malalts de sida i als seus familiars i amics. Batejat amb el nom “Si VIHda”, ofereix assessorament individual i organitza un cop per setmana un grup d’ajuda mútua.

Aquesta és una de les línies d’acció que, en el marc de l’Encenall, impulsa l’Associació d’Amics i Voluntaris de l’Hospital.


Les persones de l’Alt Maresme que pateixen directa o indirectament el virus de la sida tenen a la Fàbrica Llobet-Guri un espai on rebre assessorament i suport. El condueixen els responsables del Taller l’Encenall i forma part del programa “Si VIHda”.

Es va posar en funcionament ara fa dos anys i, malgrat els avenços mèdics i socials que s’han fet en relació a aquesta malaltia; continua fent una important tasca. El psicòleg educador del taller, Alex Ezquerra, ha dit sembla que "aquest tìpus de recurs no és tan necessari com fa 5 0 10 anys, ja que la medicina ha avançat molt".

Es tracta d’un grup de suport, al qual hi assiteixen de forma més o menys habitual, prop d’una vintena de persones. El grau de participació depèn, en molts casos, de les necessitats emocionals que té l’usuari en cada moment.

El taller l’Encenall també és un espai on els malalts poden parlar de temes que s’escapen de l’àmbit assistencial. Es reben moltes queixes de discriminació, especialment dins l’àmbit laboral, i per temor a un hipotètic contagi.

El programa “Si VIHda” es desenvolupa al local on l’Associació d’Amics i Voluntaris de l’Hospital té el Taller l’Encenall.