divendres, 13 de febrer del 2009

Primer pas per a ubicar el nou Hospital

L’Ajuntament de Calella ha assenyalat els terrenys on s’ubicarà el nou hospital. Aquest dijous s’ha formalitzat el primer tràmit per fer la cessió de la parcel.la –de 40.000 metres quadrats– al Departament de Salut. De fet, es va aprovar l’“avanç de modificació puntual” del Pla General d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) a partir del qual es podrà aprofitar aquesta zona annexa al sector dret de la riera Capaspre, el SUD5.

La proposta de modificació la va presentar la mercantil "Camps Extractor S.L", propietària d’una part dels terrenys del sector que quedarà afectat per la reparcel.lació i que ha volgut coparticipar d’aquest planejament urbanístic. En aquest cas, l’alcalde Josep Maria Juhé va indicar que “s’han unit dos interessos: els de l’Ajuntament i els d’uns propietaris de terrenys que no s’haguessin pogut desenvolupar a mig termini”.

Malgrat respectar els treballs que s’estan fent per garantir la construcció del centre sanitari a Calella, Convergència i Unió no va donar suport a la modificació per les implicacions urbanístiques que tindrà; especialment sobre el potencial hoteler i comercial del sector resultant.

La portaveu convergent, Montserrat Candini, va assegurar que el sector urbanístic comprès entre l’hospital i la carretera Nacional 2, al cantó dret de la riera Capaspre, perd sostre hoteler creant, una situació de “tracte discriminatori”. I va criticar, a més, que la modificació obri la porta a la implantació d’un centre comercial d’11.000 metres quadrats de superfície. Per a Candini, això impregna la proposta d’una debilitat jurídica molt forta i, en aquest sentit, va aportar un informe jurídic del Gremi de Comerç de Catalunya.

Candini va retreure al govern de “passar de puntetes” per les implicacions urbanístiques que tindrà la modificació. En resposta, el regidor d’Esquerra Republicana, Jaume Palet, va insistir que el ple havia fet tan sols un primer pas i que es convocarà i s’informarà a la ciutadania quan el procés avanci. Respecte qüestions legals, Palet va indicar que l’expdient ha rebut l’informe favorable de l’advocada urbanística i de l’arquitecte municipal.

Amb la modificació urbanística, es crearà un nou eixample, un nou centre neuràlgic de Calella, amb usos residencials, hotelers i comercials. Tot serà a partir a l’impuls econòmic que donarà la construcció de l’hospital a la zona alta de la riera. Fins i tot, va dir l’alcalde, el socialista Josep Maria Juhé, això podria donar sortida al desenvolupament dels altres sectors propers,el residencial i l’industrial.

L’alcalde ha definit “d’històrica” l’oportunitat que se li presenta a Calella i per això era tan important assegurar la construcció de l’hospital creant un model urbanístic semblant, tot i que en menor proporció, a l’existent a Mataró.

El punt ha estat aprovat amb els vots favorables de PSC i ERC i amb l'abstenció de l'únic grup present de l'oposició, CIU.