dimecres, 17 de març del 2010

Calella regula les conductes en l'espai públic

Calella ha assentat les bases per garantir la convivència i el civisme en els espais públics. S’ha aprovat inicialment l’ordenança que regula les conductes i actuacions que s’han de tenir a la ciutat perquè es mantingui en unes condicions òptimes, respectant les llibertats individuals, la dignitat i els drets dels altres, i la pluralitat d’expressions culturals, polítiques, lingüístiques i religioses. Per tant, de l’Ordenança Municipal de Convivència Ciutadana i Via Pública de Calella se’n desprenen drets i deures, i les sancions que s’aplicaran en cas d’infraccions a la norma, articulats en 29 capítols. L’Ajuntament de Calella té previst enviar una comunicació a totes les llars de la població informant de l’entrada en vigor de l’ordenança.

Calella, totes les seves construccions, instal.lacions i bé de domini públic són l’àmbit que preserva la nova Ordenança de Convivència Ciutadana i Via Pública que s’ha aprovat inicialment amb el suport de totes les forces polítiques municipals. Un reglament que fixa límits en el desenvolupament de les conductes individuals i/o col.lectives.

Es regula el desenvolupament d’activitats lúdiques o culturals perquè no malmetin l’entorn. Evitar la brutícia, pintar guixots o graffits a les parets, enganxar cartells sense autorització; o fer destrosses en elements de l’espai públic com bancs, papereres i senyalització. Orinar o escopir és una altra conducta prohibida, constitutiva d’infracció lleu, que es sancionarà amb una multa de fins a 750 euros. Els sorolls molestos que es produeixin en els espais públics també són objecte de la normativa. Es regula aquelles emissions puntuals que no poden ser mesurades. Sorolls entre les 9 de la nit i les 8 del matí, cridar, xisclar i cantar pel carrer.

Jaume Palet, regidor de Governació ha indicat que "poden ser sorolls d’un grup de nois o bé turistes o bé del poble que vagin per Calella cridant i fent aldarulls. Si la Policia això ho percep i ho veu, podrà actuar contra aquest soroll".

La normativa també responsabilitza als empresaris d’establiments d’oci a què els clients no s’aglomerin davant els locals, fent soroll que pertorbi el descans dels veïns. Hi ha sancions també per casos d’un consum col.lectiu d’alcohol en els espais públics. L’ordenança recorda que pares i mares o tutors són els responsables legals subsidiaris a qui l’administració es dirigirà en cas de detectar infraccions comeses per menors d’edat. Més enllà d’això, els nens i nenes reben una protecció especial i es prohibeix explícitament la mendicitat que utilitza menors o persones discapacitades. També que els captaires tinguin una actitud obstaculitzadora o d’assatjament: “el que fem és recomanar que no estiguin pel carrer demanant caritat i si hi ha canalla sobretot intentem preguntar d’on son, portar-los a la comissaria, preguntar on son els seus pares” -ha dit Palet.

L’Ajuntament de Calella ha avançat la posada en marxa d’una campanya informativa sobre la normativa que inclourà la publicació d’unes guies. Entrarà en vigor, llavors, el règim sancionador que l’acompanya. No obstant això, l’ordenança de Convivència Ciutadana i Via Pública de Calella permetrà bescanviar les multes per treballs a la comunitat; una possibilitat aplaudida pels partits polítics de l’oposició a l’Ajuntament.