dimarts, 2 de març del 2010

Detecció precoç

Un any més Calella posa en marxa el Programa de detecció precoç a les escoles bressol, adreçat a nens i nenes de la franja d’edat de 0 a 3 anys. L'objectiu és detectar tots aquells infants que presentin alteracions importants en el seu desenvolupament, ja siguin físiques, sensorials o psicològiques.

La detecció precoç s'utilitza per atendre ben aviat els casos oferint una intervenció adequada el més aviat possible, i permet observar i atendre a la majoria d'infants abans que accedeixin als centres d’Educació Infantil i Primària. Es dóna el cas que la major part dels nens i nenes són derivats en edats avançades, normalment a partir de l'inici de l’educació primària als 6 anys. El programa engegat de nou a Calella fa que les disfuncions detectades es pugui resoldre a l'època de la mateixa Llar d'Infants. Es basa en observar els infants un per un en les activitats quotidianes a l'escola bressol, una tasca que fa la mateixa educadora segons ha explicat Maria Àngels Mejías, psicòloga municipal de Calella.

És un programa que es fa des del Departament de Psicologia de la regidoria d’Educació i Ciència. El protocol que les educadores han d’aplicar als seus infants després es revisa per l'equip de psicòlegs municipal. En cas de detectar alguna incidència s'atén des dels propis recursos municipals o bé es deriva a d’altres a equips concrets de fora de Calella, en funció de la necessitat.

Els casos més greus solen estar ja detectats en entrar a l'escola bressol gràcies a la feina dels pediatres. El programa s’aplicarà a les escoles bressol El Carrilet, CEPI i Children’s House de Calella. En total s'avaluaran uns 200 nens i nenes d'entre 0 i 3 anys. La valoració dels infants i dels protocols d’observació es portarà a terme al llarg dels mesos de març , abril i maig. I a partir del mes de maig es farà el seguiment individual dels casos detectats.