dilluns, 7 de juny del 2010

Nou rebut de l'aigua

L’Ajuntament de Calella ha aprovat la nova tarifa de l’aigua, que elimina la quota de consum mínim per abonat de 36 metres cúbics. La modificació significarà l’establiment d’un cànon fix per cobrir la gestió del servei de subministrament, i d’una tarifa per metre cúbic d’aigua consumit, que varia en funció de la tipologia de l’abonat i els trams fixats.

El govern, que hi va votar a favor, considera que el canvi beneficiarà als que estalvien. CiU, l’únic grup de l’oposició present al ple, hi va votar en contra, tot i assegurar que el canvi tarifari era necessari. Fins i tot van demanar la retirada del punt de l’ordre del dia per seguir treballant en una proposta de preus que van qualificar de “poc polida”.

Amb l’entrada en vigor del nou rebut de l’aigua, un abonat calellenc passarà a pagar, per ús domèstic, un cànon de 9 euros pel servei més una quota per consum. El metre cúbic d’aigua costarà 0’3199 euros si en gasta entre 13 i 15 metres cúbics al trimestre. Els comercials tindran un cànon de 20 euros i l’aigua els costarà 0’4013 euros si en gasten fins a 30 metres cúbics. Als jubilats, i fins a 12 metres cúbics, l’aigua els costarà 0’105 euros i la quota els serà de 4’10 euros. Un cànon que es va rectificar durant la sessió plenària després que el grup municipal de CiU exposés que la proposta de modificació del govern resultava més cara que la tarificació anterior.

Per CiU aquest és un exemple que demostra que cal seguir estudiant la fórmula de rebut més justa. Albert Torrent, regidor convergent, va dir que “no veiem clar el consum d’una família estàndard, que pot ser 4 persones, un matrimoni amb fills, si tenen un consum mig se’ls apuja un 14% la tarifa; i això no es retoca. I tampoc veiem justa la comercial on tots els negocis es consideren igual, quan hi ha negocis que depenen molt poc de l’aigua com és una botiga de roba o d’altres negocis que depenen molt d’aigua com és una perruqueria o un rentat de cotxes”.

El govern va descartar incloure aquest tipus d’excepcions al rebut perquè sinó no s’ajustaria al principi del nou sistema que és gravar el consum excessiu i bonificar o mantenir preus per l’estalvi. En aquest sentit, l’alcalde va subratllar que entre un 60 i un 70% dels abonats domèstics acabaran pagant menys.

Josep Maria Juhé, alcalde de Calella, ha manifestat que "aquell que estalviï en la seva activitat econòmica també podrà estalviar en el seu rebut. No només s’ha fet pensant en els rebuts domèstics sinó que s’ha fet en el conjunt global dels rebuts: domèstics, industrials, hostaleria, comerç. Tots fent polítiques d’estalvi pagaran menys”.

Durant el ple, des del govern es va admetre que si bé la decisió de canviar el sistema de tarificació era pròpia i compartida amb l’oposició; també hi havia contribuït que el Síndic de Greuges suggerís modificar l’anterior tarificació segons la qual es pagaven uns mínims, havent-los consumit o no.