divendres, 4 de juny del 2010

Un nou Consell per Calella

El ple de l'Ajuntament de Calella va aprovar ahir al vespre per unanimitat la creació d'un Consell d'Economia, Turisme i Ciutat. Tots els partits han participat i dit la seva durant l'elaboració del reglament de funcionament d'un consell que convocarà la seva primera reunió durant el proper mes de juliol.

Calella ja té un Consell d'Economia, Turisme i Ciutat. El ple de l'Ajuntament el va aprovar ahir dijous al vespre en una proposta entrada d'urgència. Segons la regidora de Turisme, Loida Serrano, el consell neix amb la voluntat de ser un espai obert de debat i reflexió. A través d'aquest consell es buscaran els mecanismes de debat i consens en el desenvolupament econòmic i social de la ciutat.

Loida Serrano va explicar que aquest consell debatrà projectes de planificació i posteriorment elaborarà propostes. Estarà format per 36 persones, entre elles un representant polític, representants del pla d'acció local, dels diversos sector econòmics de Calella, del teixit social i 2 agrupacions sindicals. La vigència serà fins a final d'aquest mandat i estarà presidit per l'alcalde. Haurà de convocar com a mínim 3 sessions ordinàries i els acords es prendran per majoria simple dels assistents.

En el capítol de valoracions polítiques, des d'Esquerra Republicana, la regidora Pilar Rocafort va destacar que és una molt bona proposta que significa el final del procés d'unió de la regidoria de Promoció Econòmica i el Patronat Municipal de Turisme i va en la línia marcada pel pla d'acció turística. Rocafort ha destacat que és un projecte que fomenta la participació ciutadana.

Des de CiU, Xavier Pedemonte va entendre el fet que s'hagi portat d'urgència al ple i va demanar a l'equip de Govern que aquesta mateixa urgència es tradueixi també en acceleració per tirar-ho endavant ja que és un pla important i, segons Pedemonte, ja fa tard. Pedemonte ha agraït en tot moment a la regidora Loida Serrano la participació que el seu grup ha tingut en l'elaboració del reglament del consell.

El ple d'ahir al vespre també va aprovar per unanimitat la reducció de les retribucions dels regidors i de l'alcalde. Josep Maria Juhé cobrarà ara un 7 per cent menys, els tinent d'alcalde un 5 per cent menys, els regidors amb delegació un 5 per cent menys i la resta de regidors, és a dir els de l'oposició un 2 per cent menys. La regidora de CiU va recordar que els regidors del seu grup ja s'havien rebasixat un 5 per cent de la seva retribució per donar-lo a Càritas.

Al ple d'ahir no va assistir el regidor del PP, Josep Maria Vila.