dijous, 28 de maig del 2009

Avui, Dia Internacional d'acció per a la salut de les dones

Des de fa unes setmanes Calella, i altres poblacions, realitza diversos actes per tal de reflexionar sobre aquesta diada i els seus objectius. Entre aquests objectius hi ha la defensa del dret de les dones a prendre decisions lliures, informades i autònomes pel que fa al seu cos, sense ser objecte de coerció, violència o dominació.

Amb la col·laboració de Dones de Calella avui dijous a partir de les vuit del vespre a la Cooperativa l'Amistat es fa una conferència sota el títol “Què signifiquen les dietes per a les dones?” a càrrec de la doctora Maria Cristina Ligorria Bergio.

Aquesta jornada també vol exigir a les autoritats públiques el compromís amb la vida i amb la salut de les dones a través de la creació de polítiques públiques i legislacions sensibles a les seves necessitats específiques.
«Dones i Salut 2009»