dimarts, 26 de maig del 2009

Formació i docència a l'Hospital de Calella

L'Hospital de Calella ha rebut l'acreditació del Ministeri de Sanitat per tal que pugui formar especialistes en medicina interna.

L'Àrea de docència de l'Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella farà un pas endavant l'any que ve amb la incorporació d'una plaça de l'especialitat de medicina interna. Aquesta incorporació es produirà després que el Ministeri de Sanitat hagi atorgat l'acreditació corresponent per a la formació i docència de residents MIR.

A partir d'ara, el centre hospitalari, que depèn de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, haurà d'assumir el desenvolupament de diverses tasques com els protocols mèdics, la història clínica avaluable o els mecanismes d'avaluació del servei de medicina interna. Tot plegat servirà per a les avaluacions que el Ministeri de Sanitat farà periòdicament per supervisar aquesta concessió.

El responsable de l'àrea de Medicina Interna de la Corporació de Salut del Maresme-La Selva, el doctor Albert Hernández, ha destacat que amb aquesta acreditació es consolida l'actual capacitat docent per a metges de Família i s'obre un nou camí per a la docència d'altres especialitats.

D'altra banda, la Corporació de Salut del Maresme i la Selva desenvolupa des de fa anys diverses àrees de docència i formació per als seus professionals.