dimarts, 5 de maig del 2009

El Govern espanyol haurà d'estudiar alternatives al desdoblament de la via del tren al seu pas per Calella

El Senat ha aprovat per unanimitat de totes les forces polítiques una moció presentada per CiU i que insta el Govern central a estudiar alternatives al desdoblament proposat per la línia de tren entre Arenys i Blanes. La moció ha estat defensada per la senadora calellenca Montserrat Candini.

Candini ha explicat a aquesta emissora que s'ha aconseguit que el Ministeri de Foment hagi corregit la decisió presa al consell de ministres del 20 de febrer, cosa que significarà que el Govern central haurà de tenir en compte les opinions polítiques i ciutadanes dels habitants de l'Alt Maresme a l'hora de decidir el futur de la línia de tren entre Arenys i Blanes, i al seu pas per Calella .

Segons Candini qüestions com les infraestructures requereixen el consens amb el territori.

En relació al tram entre Arenys i Blanes, Candini ha defensat el desplaçament de la via a un traçat per l’interior o bé el soterrament per la façana marítima.

En el cas de la nostra ciutat, la senadora calellenca ha ressaltat la importància d’estudiar les alternatives al desdoblament de la línia.

La moció també demana la màxima transparència possible al govern a l'hora de donar informació al voltant de la línea ferroviària al seu pas pel nord de la comarca i pel que fa als estudis alternatius que es facin.