dilluns, 1 de juny del 2009

Continua el cobriment de la Riera

Els operaris que treballen al cobriment de la Riera Capaspre han començat avui dilluns a formigonar el tram de la riera entre els carrers Diputació i Barcelona.

D’aquesta manera es podrà habilitar un pas provisional per facilitar l'accés als vianants per la part central de la riera. Actualment, els ciutadans només poden travessar la Riera Capaspre per la part de dalt, mitjançant la vorera a tocar la carretera Nacional II, o, per la part inferior, pel Passeig de les Roques amb el carrer Jovara.

Recordem que el regidor de Mobilitat, Jaume Palet, es va comprometre recentment, a través de Ràdio Calella, a obrir un pas provisional per evitar els desplaçaments cap als 2 extrems de la riera.