dilluns, 1 de juny del 2009

L'Ajuntament reparteix 1.400 bosses per afavorir la recollida selectiva de deixalles

L'equip de govern ha detectat que durant el primer trimestre del 2009 les dades de recollida fraccionada s'han estancat i la campanya ha de servir per reactivar les xifres i conscienciar la ciutadania de que cal reduïr i reciclar el major volum de deixalles possible.

Les bosses es repartiran en diferents punts de recollida de la ciutat de Calella, i ja se n'han donat durant l'exposició-concurs de roses a principis de maig, i als consells de medi ambient i fòrums de participació ciutadana.

La campanya es complementa amb la construcció de nous contenidors soterrats a la ciutat per eixamplar arees de recollida selectiva, amb l'avantatge de poder llençar la brossa a qualsevol hora, però amb l'inconvenient que passa desapercebut aquell ciutadà que fa malament la recollida fraccionada.