dijous, 11 de juny del 2009

La ciutadania parla del turisme

El turisme ha estat el tema central d’un dels dos processos participatius que s’han fet a Calella de forma paral.lela. Són el Pla Director de Participació Ciutadana i el Pacte Local pel Turisme. Aquest últim és un dels dos informes que utilitzarà l’Ajuntament a l’hora de planificar el futur del turisme a Calella.

Els calellencs han donat la seva opinió sobre com encaminar el futur turístic de Calella. Han deixat sentir la seva veu en el marc del Pacte Local pel Turisme, una de les eines que han de contribuir a la sostenibilitat de l’activitat turística amb el territori i els seus ciutadans, tal i com ha comentat Helena Rovira, la coordinadora de projectes de la Fundació Desenvolupament Comunitari.

L’aportació dels calellencs, representants al procés participatiu per membres d’entitats i col.lectius locals, s’ha resumit en cinc idees bàsiques que parteixen de dues premisses: en primer lloc, que s’ha de cuidar l’entorn que acull el turista i en aquest cas es parla tant d’urbanisme com de mobilitat i neteja. L’altra condició és que totes les accions de dinamització han d’estar adreçades al visitant però han de ser igualment atractives per al ciutadà.

A partir d’això, els calellencs demanen cinc coses. La primera d’elles té a veure amb la identitat, "fent ressorgir el que és una marca calellenca, de poder mostrar aquesta Calella autèntica que té una història, que és una destinació turística però que té uns trets diferencials amb la resta de poblacions”.

També les calellencs han dit durant el procés participatiu del pacte que cal garantir la cohesió de la ciutat i tots els agents socials, que s’han de crear més espais verds dins el terme municipal, i que s’hauria de diversificar l’economia productiva del territori.

En aquest sentit segons ha manifestat Rovira “el turisme és un sector important, però també s’extreu la necessitat que Calella no només depengui del turisme". Aquestes són les idees marc sobre les quals l’Ajuntament de Calella haurà d’articular i planificar les accions en matèria turística, amb l’objectiu de captar amb un segment de mercat amb un major poder adquisitiu.