dijous, 11 de juny del 2009

S'obre el període perquè rebin subvencions els projectes solidaris

L’Ajuntament de Calella ha convocat un nou procés per seleccionar els projectes de solidaritat i cooperació que rebran subvenció municipal. Les sol.licituds que es presentin hauran de complir uns requisits que la regidoria de Ciutadania ha recollit en un document de bases. Les entitats o organismes interessats podran fer les seves propostes fins al 9 de juliol.

Per segon any, l’Ajuntament de Calella regularà i prioritzarà els projectes de cooperació al desenvolupament al qual destinarà el 0’7% dels ingressos directes municipals. Oberta la convocatòria, ara les entitats i associacions sense ànim de lucre i que tinguin entre els seus objectius la realització d’activitats de sensibilització, cooperació i solidaritat podran presentar les seves propostes perquè siguin valorades. Entre els requisits exigits pel que fa als sol.licitants hi ha, per exemple, que hauran de demostrar una experiència reconeguda en l’execució de projectes de solidaritat i que han participat en el Consell Municipal de Solidaritat de Calella.

Cada entitat podrà presentar un màxim de dos projectes i se subvencionarà el 80% del pressupost total, sempre i quan aquest percentatge no superi els 15.000 euros.

Els projectes s’avaluaran d’acord amb un barem de punts segons aquests criteris: la qualitat tècnica de la proposta i la viabilitat econòmica i financera; i l’esforç de l’entitat en la recerca d’altres fonts de finançament. Les bases també analitzen quines són les persones beneficiàries de les ajudes: es puntuaran les iniciatives destinades a respectar la identitat històrica i cultural del país; o que vinculin les organitzacions de persones immigrades residents a Calella a les seves comunitats d’origen. A tot això, es prioritzaran aquells projectes que es desenvolupin en països en els quals Catalunya hi té una extensa trajectòria de cooperació.

Les bases al complet i el model de sol.licitud es pot aconseguir al registre de l’Ajuntament de Calella i a la pàgina web municipal www.calella.cat.

«Bases Convocatòria»