divendres, 10 de juliol del 2009

Compartir dades clíniques

La Corporació de Salut del Maresme i la Selva participa en una prova pilot que permetrà compartir l’historial clínic dels pacients amb d’altres centres hospitalaris. El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya és el responsable de gestionar i protegir totes les dades emmagatzemades.

La sanitat pública catalana està provant un nou sistema que permet compartir l’historial clínic dels pacients entre diferents centres sanitaris. La Corporació de Salut del Maresme i la Selva, responsable dels hospitals comarcals de Calella i de Blanes, i de diferents centres d’assistència primària de la regió sanitària, ha participat en aquest programa pilot. D’aquesta manera, un metge de l’hospital calellenc podrà, per exemple, accedir a les dades d’un pacient que ha estat atès per un especialista del centre blanenc.
Xavier Cunill, director de Planificació i Desenvolupament de la Corporació afirma que totes les dades les estan bolcant "en un gran magatzem de dades que és propietat de Salut i que ell -en referència a Salut- ens marca els criteris de seguretat i confidencialitat, i qui té dret a l'accés i qui no té dret a l'accés de determinada informació, on tots aboquem aquests informes i que després podem anar consultant".

La Corporació participa en aquesta prova pilot, juntament amb l’Hospital de Can Ruti de Badalona, el Vall d’Hebron i el Josep Trueta de Girona. Serà quan un pacient es vagi a visitar a un d’aquests centres, que col.legiats i infermeres podran accedir a la informació relativa al seu historial mèdic més recent. Així tindrà accés a les seves darreres analítiques, als seus darrers informes de plaques radiogràfiques, als seus últims informes d'alta, d'urgències, de consultes externes i el seu estat de vacunació.

El principal repte que afronta el sistema sanitari català en relació a l’accés selectiu i sempre confidencial d’aquestes dades té com a protagonista el pacient. Ell és l’únic propietari de la informació de la seva història clínica i, malgrat que el Departament de Salut és conscient que se li ha de facilitar, actualment encara plantegen alguns problemes de seguretat, tècnics i ètics. El doctor Cunill ha posat sobre la taula alguns ítems d’un debat que la societat haurà d’abordar:
"tots pensem que si tenim un mal greu el volem saber, però volem saber d'aquí a una anys que podem avançar cap a un alzheimer galopant? tota aquesta informació ha de ser totalment accessible? fins a quina edat del meu fill he de tenir accés a la informació com a pare? als 14? als 16?" -ha apuntat.

Des de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva s’ha proposat al Departament de Salut que una altra de les informacions que es comparteixi gràcies a aquest nou sistema de connexió entre centres sanitaris siguin les últimes voluntats.