dilluns, 6 de juliol del 2009

Subvenció per a formació

La Diputació de Barcelona ha concedit una subvenció a l'Ajuntament de Calella per tal que pugui finançar la prova d'acés a cicles formatius per als ciutadans que hi estiguin interessats.

La subvenció atorgada al consistori calellenc puja a 6.800 euros. L'objectiu és que es pugui pagar el cost dels exàmens que serveixen per accedir a fer un cicle formatiu. Abans de cursar un grau d'FP cal fer unes proves, aprovar-les, i un cop superades, començar a cursar el cicle formatiu. Els diners rebuts de la Diputació serviran per finançar el cost que tenen aquests exàmens. Segons el regidor d'Educació i Ciència, Josep Torres, oferir aquesta possibilitat era una proposta plantejada ja anys enrera.

Josep Torres ha volgut destacar que es tracta d'unes proves d'accés genèriques per a la majoria de cicles de Formació Professional als quals es pot optar.

Per inscriure's a les proves d'accés a grau mitjà cal tenir complerts 17 anys d'edat o bé complir-los durant l'any 2009.