dimecres, 29 de juliol del 2009

S'inspeccionaran bars i restaurants

La Regidoria de Comerç de l’Ajuntament de Calella reprendrà al mes d’agost la campanya d’inspeccions en bars i restaurants per comprovar que es respecten els drets dels consumidors.

Es visitarà una cinquentena d’establiments en un període de 15 dies. Aquesta actuació s’inclou en la fase informativa de la campanya per la qual cosa, encara que es detectin, no s’imposaran sancions en cas d’infraccions.

La campanya d’inspeccions en bars i restaurants que es farà durant la primera quinzena d’agost a Calella té per objectiu garantir el compliment dels requisits que fixa la llei en quant als drets dels consumidors.

Les actuacions se centren en quatre aspectes. El preu, que ha de ser visible tant a l’interior com a l’exterior del local en el cas dels restaurants i com a mínim a l’interior si es tracta d’un bar. La normativa de consum obliga a presentar els preus com un import total i complet, en el que sí sumen els impostos i als que no s’hi poden afegir conceptes com la reserva, la taula o el cobert.

L’altre punt d’atenció fa referència als menús. Si un client el demana n’haurà de pagar l’import publicitat, en el que s’hi inclou també el pa, la beguda i les postres. Si el consumidor renuncia a un d’aquests components, no es podrà descomptar del preu. Fer-ho és totalment voluntari i, en tot cas, es considera una deferència de l’establiment.

Pel que fa a les factures, els restaurants les han d’expedir però els bars només estan obligats a donar un tiquet. Per últim, s’inspeccionarà que els locals disposin de fulls de reclamació i denúncia.

La tècnica de Consum de l’Ajuntament de Calella, Maria Pilar Riera, ha subratllat que la campanya té per objectiu donar suport als establiments de restauració, facilitant-los la informació i el material necessari. Es realitza a l’estiu per així arribar als bars i restaurants que tanquen quan no és temporada.