dimecres, 8 de juliol del 2009

Es digitalitzen les proves radiològiques

L’Hospital Sant Jaume de Calella està aplicant un projecte de digitalització de les proves radiològiques. Un sistema que permet a tots els professionals de l’hospital i de la resta de centres sanitaris de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva consultar l’evolució radiogràfica dels pacients a través del sistema informàtic, reduint així despeses i volum de residus difícilment reciclables.

Nou pas en l’objectiu d’informatitzar l’historial clínic dels pacients. L’Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella ha finalitzat amb èxit una prova pilot per tal de digitalitzar les proves radiològiques i ara l’està aplicant a tots els seus departaments. Per això, d’ara en endavant, els TAC’s, les ressonàncies o les simples radiografies no s’imprimiran sobre les tradicionals plaques, amb l’estalvi econòmic que això permetrà. Val a dir, però, que des de fa uns anys, els centres sanitaris reutilitzen aquests suports ja que contenen elements pesats –com les partícules de metalls de plata- que no es poden reciclar.

Des de fa un mes i mig, totes les radiografies es digitalitzen i s’introdueixen al sistema informàtic de l’hospital. Així, l’especialista o el metge de capçalera que ha requerit aquesta prova la pot consultar a l’ordinador com fa amb la resta de l’historial clínic del pacient.

Així ho ha indicat Xavier Cunill, director de Planificació i Desenvolupament de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva.

El procés de digitalització s’està realitzant de forma progressiva i permetrà als facultatius accedir més fàcilment a aquestes imatges. De la mateixa manera que, disposar de les radiologies que s’ha fet un pacient en diferents moments, li facilitarà informació sobre l’evolució radiogràfica que ha tingut.

Quant als usuaris, en el futur -un cop la digitalització sigui completa-, ja no hauran de guardar les plaques. I si les necessiten, els professionals de l’hospital les entregaran, també, en format digital, a través d'un disquet o impresa com fins ara.
L’historial clínic és propietat dels pacients i, per tant, poden fer ús del seu dret a tenir tota la informació relativa a la seva salut.