dimarts, 21 de juliol del 2009

Museu i farmàcia

El Museu Arxiu Municipal Josep Maria Codina i Bagué acull una nova exposició. En aquest cas dedicada al món de la farmàcia i els objectes que intervenen en el procés d'elaboració de les píndoles.

La mostra, que és en petit format i té per títol “Coincidències insòlites: Daurar la píndola”, és fruit de la col•laboració del Museu-Arxiu de Calella amb el Museu Arxiu Tomàs Balbey de Cardedeu i el Museu d’Història de la Farmàcia Catalana, amb el suport de la Xarxa de Museus Locals de la Diputació de Barcelona.

Carme Torm, directora del museu arxiu municipal de Calella, ha comentat que "Coincidències insòlites" és un programa de la Diputació de Barcelona que té per objectiu aplegar diferents museus catalans sota un tema comú. L'aportació de Calella a l'exposició és un pindoler de l'antiga Farmàcia Barri, que es troba exposada al Museu Arxiu en el seu format original que hi havia al carrer Església.

L'exposició “Coincidències insòlites: daurar la píndola” es pot visitar fins al 30 d'agost.