dimarts, 17 de març del 2009

La Minerva disposa d'un mediador de conflictes

El CEIP La Minerva de Calella compta des de fa 3 cursos amb un mediador de conflictes. Una figura que poc a poc es va implantant als centres educatius per tal d’abordar d’una manera més eficaç la resolució de conflictes entre els alumnes.

Els centres educatius estan apostant per la figura del mediador de conflictes. Es tracta d’un professor que dedica una part de la seva jornada lectiva a ajudar a aquells alumnes que, per algun motiu concret, han discutit i existeix el perill que es pugui allargar el conflicte a l’aula. En el cas del CEIP La Minerva de Calella, l’encarregat de fer aquesta feina és Ramon Llamazares. Ell considera que la figura del mediador és molt necessària i que, en cap cas, s’aborden conflictes banals.

Llamazares ha destacat que, en general, totes les persones tenen por al conflicte però les relacions humanes impliquen arribar en un moment donat a aquest i s’ha de saber afrontar i abordar amb serenor i esperit constructiu. La solució sempre serà equitativa per a les 2 parts enfrontades.

Segons Ramon Llamazares, els conflictes normalment es generen per falta de comunicació i per interessos contraposats. En un primer moment s’intenta solucionar el conflicte a l’aula amb el tutor i, si no s’arriba a cap acord, és quan intervé el mediador. El mediador de conflictes del CEIP La Minerva considera un èxit la mediació que realitza.

La mediació es fa en una aula concreta i els alumnes hi van de manera voluntària i confidencial.