dimecres, 4 de març del 2009

S'introduiran propostes ciutadanes en el projecte d' urbanització de la Riera Capaspre

L’equip de govern de Calella introduirà algunes propostes ciutadanes en el projecte d’urbanització de la riera Capaspre. Ho ha confirmat l’alcalde, Josep Maria Juhé, l’endemà de celebrar-se una reunió informativa amb els veïns de la zona.
Segons l’alcalde la sessió va ser molt productiva.


Dilluns al vespre es va celebrar l’última sessió informativa convocada per l’equip de govern per exposar el projecte d’urbanització de la riera Capaspre que l’Ajuntament executarà a través del Fons Estatal d’Inversió Local. Una actuació de remodelació que abraçarà tot el tram comprès entre el carrer Sant Jaume, la carretera Nacional 2 i el passeig de les Roques.

En la reunió, i segons ha indicat l’alcalde, alguns veïns afectats van fer propostes i suggeriments que l’equip de govern introduirà en el projecte definitiu que es portarà a aprovació del ple de l’Ajuntament de Calella la setmana vinent. No serà aquest, però, l’únic tema que hauran de debatre els partits polítics locals ja que també hi haurà al.legacions.

Les al.legacions presentades les ha fet un grup de veïns que, a través de la xarxa social Facebook, va obrir un procés de participació ciutadana al voltant del projecte d’urbanització de la riera elaborat per l’Ajuntament de Calella. Els suggeriments recollits a Internet i a través d’una reunió que va tenir lloc fa dues setmanes han quedat recollits en aquesta al.legació. Els termes els poden consultar al bloc http://rieracapaspre.blogspot.com. El govern ha de resoldre favorable o desfavorablement aquesta proposta de forma ràpida per poder iniciar els treballs dins el termini que fixa el Fons Estatal d’Inversió Local.

La setmana que ve hi haurà un ple extraordinari on es tractaran les al.legacions i modificacions al projecte per fer-ne l’aprovació definitiva abans de l'11 de març, que és la data límit per licitar-lo.