dimecres, 22 d’abril del 2009

Aviat comença el termini per demanar beques escolars

El 4 de maig s'obrirà el termini per demanar ajudes econòmiques i beques per al curs escolar 2009-2010. Són uns tràmits que es poden fer a Serveis Socials de l'Ajuntament de Calella i van destinades a ajudar les famílies en el preu del menjador escolar, el cost dels llibres de text i dels casals d'estiu.
De les ajudes de Serveis Socials se'n poden beneficiar tots els ciutadans empadronats a Calella i que compleixin els requisits marcats pel Consell Comarcal a les bases de la convocatòria. La xifra fixada com a topall per poder accedir a les ajudes són 3.574'88 euros, obtingut a partir d'una fórmula que té en compte les rendes familiars i les despeses en lloguer o hipoteca, tal i com ha explicat l'educadora social de l'Ajuntament de Calella, Laura Echevarría.

Els documents que cal aportar són la fotocòpia de la nòmina, la declaració de la renda, l'últim rebut del lloguer o la hipoteca i un certificat de l'atur en cas que algun membre de la família estigués desocupat. A més cal omplir una instància per demanar les beques. Més enllà del càlcul econòmic també es tenen en compte factors com la situació social de la família, si són nouvinguts al país o si tenen necessitats educatives especials.

Les ajudes també es donen per als Casals d'Estiu, no només al municipal, sinó a qualsevol que el nen esculli. El termini per presentar les sol·licituds comença dilluns dia 4 de maig i acaba el 4 de juny.